vrijdag 24 januari 2020

Grote controle recreatiepark Europarcs

Dinsdag 14 januari, heeft een controle plaats gevonden op recreatiepark Europarcs resort de Biesbosch. De controle vond plaats naar aanleiding van meldingen van overlastgevende situaties en signalen van illegale en/of ondermijnende activiteiten. Tijdens de controle vandaag worden eventuele overtredingen geïnventariseerd. De gemeente analyseert vervolgens de uitkomsten en beraadt zich op eventueel te nemen (bestuurlijke) maatregelen.

Burgemeester Wouter Kolff was vandaag aanwezig bij de ingang van het recreatiepark (Rijksstraatweg 186) om bewoners en pers te woord te staan over deze controle die wordt uitgevoerd door diverse partners zoals de politie, belastingdienst, omgevingsdienst Zuid-Holland zuid, regionaal informatie en expertise centrum Rotterdam (RIEC) en de inspectie ministerie sociale zaken en werkgelegenheid (ISZW).

Bron en hele artikel: Dordrecht.net

Geen opmerkingen:

Een reactie posten